Länge går vi och är rädda för konflikten. Att verka dum.

När tystnaden är mer skrämmande än konflikten, då agerar vi.

Den tiden är nu.