En medveten turné fylld av musik, inspiration och fantastiska människor avslutades igår på Twang i Stockholm. Föredrag om kommunikation och hållbarhet med mig, Johline, från untold och musik från artisterna Kristian Kaspersen och Silent Symphony

föredrag av Johline @johlinezl

att kommunicera hållbarhet, untold | Frankly

fyllde det lilla caféet med folk.

Hur pratar vi om miljö och hållbarhet?

I ett kortare föredrag talades det om vikten av att lyfta de goda exemplen. Människorna, organisationerna och företagen som driver en positiv utveckling inom hållbarhet måste synas för att inspirera andra och för att kunna fortsätta existera och växa. Vi behöver skifta fokus från problem efter att de har konstaterats, och istället prata om existerande och potentiella lösningar och möjligheter.

Låter det intressant?

I samma anda håller jag en lunch-till-lunch Kurs i Positiv Kommunikation tillsammans med Jonas Eriksson på Lindsbergs Kursgård 29-30 september. Läs mer på www.jay-jay.se