Sedan ett år tillbaka, januari 2012, har jag jobbat extra som lärarvikarie på många av Storstockholms olika grundskolor och förskolor genom företaget VRe Education. Hittills har jag hunnit med uppemot 30 olika skolor och förskolor, och då genomfört endagsupptrag, veckor, och senast, ett uppdrag på sju veckor. Under december månad har jag, Johline, bloggat för VRe Education. VRe Education är ett bemanningsföretag som bemannar skolor med lärarvikarier i Stockholm, Skåne och Göteborg.

Att jobba med barn och unga är någonting som jag trivs med och drivs av. De är de som är vår framtid och nutid och här är min chans att påverka dem och den, det är ett av mina största bidrag till en bättre värld.

Efter att ha jobbat med barn och ungdomar från och till sedan åtta år tillbaka har jag en gedigen erfarenhet av att engagera och motivera människor. Lyhördhet, se alla, delaktighet – på din individuella nivå, detta är erfarenheter som jag använder mig av i min vardag och i mitt arbete med kommunikation och människor. Alla är vi lika i grund och botten, ”barn”, ”vuxna”, samma skrot och korn.

Någon gång i livet borde alla ta sig an utmaningen att vara lärare, lärarvikarie. En lär sig mycket om människor, och om sig själv.

Här kan ni läsa ett av de inlägg jag skrev för VRe Education. Och i nu skrivande stund finns även resten av dem här.