creativityUnder helgen 2, 3 februari lades grunden för en ny plattform för unga som jobbar eller vill jobba för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, PUSH Sverige. Frankly och Max från new generation film höll ett föredrag om värderingar och kommunikation.

Med inspiration från rapporten Common Cause som har tagits fram på uppdrag av Oxfam, WWF mfl, handlade samtalet om hur värderingar påverkar oss och hur varumärken och organisationer kommunicerar med hjälp av värderingar.

Värderingar påverker våra val, vårt beteende och agerande, men finns det värderingar som är viktigare att tilltala än andra? Varför, och vad får det för konsekvenser när vi gör det? Föredragets syfte var att väcka tankar och öppna ögon, samtidigt som det levererades konkreta exempel och grundbultar i branding. Första steget för att ett företag eller organisation ska kunna kommunicera sitt budskap utåt, är att de själva förstår vad det är.