Efter att ha deltagit på konferensen om Öresundsklassrumet i Malmö, så kan jag konstatera att det finns massor med vilja och massor av bra initiativ. Detta syns på flera olika nivåer i skolor och olika organisationer. För många skolor verkar det vara så att ett av de stora problemen är att faktiskt gå från insikt till handling. Den tröskeln är större än mycket annat att kliva över. Vi pratar nu om skola och hållbarhet, och vi har börjat inse hur ett nytt system av utbildning skulle kunna komma att se ut. Vi måste bara ta steget. Men hur?

Nanna-illustrararDelaktighet, elevinflytande, demokrati, empati, samarbete. Medbestämmande ger engagemang och motivation. Vi behöver jobba med kritiskt och analytiskt tänkande, analytisk intelligens och en intelligens som tar in information, processar den, förstår samband och ser helheten tillsammans med detaljerna, inte i stuprör. Vi ska lära ut att förstå, förmedla och upptäcka. Som Sören Breiting sa; vi måste undvika att moralisera, för det finns inte några färdiga svar.

Någon slags kontur av basen till en hållbar skola som kommer komma att genomsyra vårat samhälle börjar synas. Äldre generationer skapade det gamla systemet, nu behöver vi låta de yngre kliva fram och skapa. Det är dags att bjuda upp eleverna till dans!

Hur jobbar ni med hållbarhet? Hur skulle ni vilja jobba med hållbarhet?
Vad är erat nästa steg?

info@untold.se