Tisdagen den 21 maj samlades närmare 20 personer på The Hub Stockholm och samtalade om förutsättningarna för att koppla samman skola och hållbarhet. Det bubblar i skolvärldens gryta och många vill föra samtalet och ta samtalet vidare från ord till handling. Untold Communications ville genom denna kväll ta ett steg mot handling och blev i detta uppbackat av The Hub och #Skolvåren.

Lärares brist på tid, bristen på offentligt spridda positiva exempel och bristande kunskap i hållbarhetsfrågor hos lärare och skolledningar var några av utmaningarna som kom upp. Vid sidan av utmaningarna så talades det även om positiva exempel gällande elevinflytande och kompetenta och passionerade lärare med mera.

Om brist på tid och positiva exempel är en stor del av problemet, kan då inspiration genom positiva exempel på hur lärare och skolor har frigjort tid till fördel för att arbeta med hållbar utveckling vara en del av lösningen? En del av lösningen just nu?

”Delaktighet, elevinflytande, demokrati, empati, samarbete. Medbestämmande ger engagemang och motivation.” skrev jag efter att ha deltagit på konferensen om Öresundsklassrummet [länk] och samma tankar går genom mitt huvud nu. Elevinflytande, medbestämmande för eleverna och delaktighet talades det om den 21 maj på The Hub Stockholm, och detta bland annat som faktorer för att frigöra tid för lärare. Ge eleverna mer inflytande och bestämmanderätt och ge dem mer ansvar för lärandet.

Bör vi börja prata om lärare som möjliggörare för lärande? De som skapar förutsättningarna istället för att leverera informationen på ett fat?

[Sammanställningen av kvällen kommer att publiceras 2013-06-16.]

Uppdaterad 2013-06-16