#Skolvåren är twitterfenomenet som gett upphov till diskussion, samtal, möten och nu också en tvådagars konferens om skolutveckling. Den 18 och 19 juni hölls denna konferens i Varberg och i helgen så publicerades mina tankar kring detta på Skolvårens web. Skolvårens nästa konferens hålls i Malmö i höst och du hittar mer info på deras hemsida som du kan klicka dig vidare till från mitt inlägg på skolvårens web.

Vi pratar om skolan som ett fenomen snarare än en plats och om att skolan ska vara en grogrund för att skapa demokratiska, deltagande och ansvarstagande samhällsmedborgare och individer. Mycket att det som konstaterades under eventet om skola och hållbar utveckling på The Hub Stockholm den 21 maj återkom under samtalen i Varberg och det känns som att vi är på rätt väg.

Läs inlägget här.