Skolvåren (@Skolvaren) har nu genomfört sin andra stora skolutvecklingskonferens och denna gång så var värdstaden Malmö. Den första konferensen hölls tidigare i år i Varberg och efter konferensen i Malmö bjuds alla som vill in till att anordna  #afk–konferenser.

Frågan som alltid ligger till grund för konversationerna och diskussionerna som förs och initieras av Skolvåren är ”Varför skola?” och just denna #afk (away from keyboard) hade fokus på lärande organisationer.

Det finns ett stort behov av stöd uppifrån i skolan. Jag ser lärare som har viljan och har ett stort driv, men de springer om och om in i en vägg när de försöker nå fram till ledning och när de försöker förändra de stelbenta strukturerna som existerar i allt för stor utsträckning i skolan idag. Samtidigt så ser jag satsningar som jobbar uppifrån men då missar att ta in lärarna i processen. Även om skolledningen tycker att de ger alla förutsättningar de kan för att lärarna ska kunna skapa lärandesituationer DSC00899för hållbar utveckling och för dagens samhälle, så känner lärarna inte ägandeskap över processerna.

När människor själva inte känner ägandeskap över de processer som vi blir tilldelade att genomföra så sker sällan någon större förändring. Det krävs fortfarande, som det alltid påpekas i skolvärden, tid. Tiden att ta fram en ny typ av schema och nya strukturer som är mer anpassade till dagens samhälle. Dessa processer behöver genomförandehjälp, annars är chansen att det genomförs väldigt liten.

Jag ser ett behov av att lyfta de lärare som passionerat kämpar för att utveckla skolan på ett sätt som läroplanen faktiskt beskriver. Jag ser även ett behov av att skolledningar och skolledare i sitt eget arbete använder processerna som de vill att deras stab ska använda och att de olika yreksgrupperna kommer närmre varandra i förståelse för hur varderas arbetssituation ser ut.

Är ni intresserade av att få en workshop processledd och anpassad till vad just ni vill utveckla i ert arbetslag, leningsgrupp eller mellan arbetslagen? Eller är du rektorssamordnare som vill utforska möjligheterna med lärarcirklar och kollegialt lärande på rektorsnivå?

Hör av dig info@untold.se

Hemsida

Facebook

Twitter @Skolvaren | #Skolvåren | #afkMalmö