Untold Communications arbetar sedan september med att hålla inspirerande föredrag kring hållbar utveckling baserat på entreprenörskap och engagemang med stark koppling till miljö, klimat och även social och ekonomisk hållbar utveckling.

Genom samhällföretaget Wake-Up Call har jag genomfört nio inspirationsföreläsningar under Huddinge kommuns hållbarhetsvecka Handla Hållbart. Jag var där för Wake-Up Calls räkning för att inspirera unga till att agera inom miljö- och klimatfrågor och detta genom att prata om positiva exempel i form av både nya och etablerade projekt, initiativ och företag som arbetar med frågor som berör miljö, klimat, hållbar utvecklig på olika sätt.

Är din skola eller organisation intresserade av att ha inspirationsföreläsningar kring entreprenörskap, hållbar utveckling och klimat? Hör av er info@untold.se

Jag håller även föredrag och workshops kring kritiskt och kreativt tänkande. info@untold.se

Blogginlägg från tillfället.

Facebook

Twitter