I september flyttade jag in på Sveriges ungdomsråds kontor på 20 procent för att arbeta med deras sociala medier och för att tillsammans med organisationen arbeta fram och forma en aktuell kommunikationsbas för verksamheten att stå på både strategiskt och operativt. Sveriges ungdomsråd arbetar för att stärka sina medlemsungdomsråd, för att skapa utrymme för ungas inflytande i politiken och forum för utveckling, möten och minnen för livet.

Visionen är att alla ungdomar ska ha samma möjligheter som vuxna att kunna forma sin vardag i sin kommun, stad eller stadsdel

Ju mer jag ser och ju mer jag blir insatt i organisationens arbete, desto mer imponerad blir jag av arbetet och vikten av det arbete som Sveriges ungdomsråd gör. Organisationen är en otroligt viktig del i att öka ungdomars inflytande i politiken och att få bort hinder för unga människors deltagande och påverkan i politiska sammanhang och därmed öka ungdomars makt över sina egna liv.

Hemsida www.sverigesungdomsrad.se

Twitter @Svungdomsrad

Facebook Sveriges ungdomsråd

#Svung | Bilder och tweets från den årliga nationella mötesplatsen och inspirationshelgen IRL hittar ni på #IRL13