Utbildad marknadsförare, över nio års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, alltid ideellt engagerad och obotligt hängiven till frågor som rör hållbarhet.

Jag heter Johline Lindholm, är 25 år och hösten 2012 startade jag Untold Communications av två anledningar:

Jag ser ett behov av att lyfta hållbarhetsfrågor och uppmärksamma och sprida initiativ som redan existerar inom miljö och hållbarhet. Detta gör jag genom att frilansa inom kommunikation och även stötta organisationer och positiva initiativ genom ideellt  engagemang där jag bidrar med min kompetens inom kommunikation. Under min tid i skolvärlden har jag sett bristande kunskap och otrillfredställt intresse för frågor som rör miljö och hållbarhet, och även när det kommer till källkritik och kritiskt tänkande. Unga människors idag har svag tro på sin egen förmåga och att de har möjlighet att påverka sin omvärld och sin egen situation. Dagens skola är inte utformad för att uppmuntra detta och det måste ske en förändring.

 

Varför ”Untold Communications”?

Bakom allting finns en berättelse.

I dagens informationssamhälle blir vi ständigt matade med information; reklam, budkap, uppmaningar, nyheter. Många väljer att kalla det ett informationsbrus, jag skulle välja att kalla det ett informationskaos. I dagens överflöd av information så är kommunikation som bygger på berättelser det som sticker ut. Berättelserna skapar medkännande, empati och de fångar uppmärksamheten, de fångar känslan och sammanhang. Berättelserna är viktiga, för de gör oss till öppnare människor, de gör att vi förstår varandra och de skapar gemenskap.

Vi behöver dela med oss av våra berättelser.