Uppdateras under februari-mars 2017

Marknadsföring

 

Layout för tryck och digital publicering

 

Föredrag, event och inspiration

  • Under hösten 2016 arrangerade jag ett frukostseminarium om Agenda 2030 för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.
  • Samordning av Klimatförvirring, ett nationellt event kring COP21 arrangerat av PUSH Sverige.
  • För PUSH Sveriges räkning; Inspirationsföreläsare, workshophållare och moderator.
  • Projektledare för temadag om miljö och hållbarhet på Vasa Real i Stockholm. 
  • Evenemang med samtal och reflektioner kring skola och hållbar utveckling för lärare, skolledning och andra intresserade.
  • Kick Off:en för PUSH Sverige Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, startade med bland annat ett föredrag som hölls av mig tillsammans med Max från New Generation Film, om kommunikation och värderingar.
  • I september 2012 publicerade Supermiljöbloggen min kolumn om värdet av positiva nyheter kring hållbarhetsfrågor och för miljöengagerade.
  • Den 19 augusti 2012 deltog Untold på Back To The Roots turnéavslutning på Twang i Stockholm. Föredraget hölls kring fenomenet domedagsnyheter och varför vi måste sträva efter att vända på nyhetsflödet och börja prata om inspirerande och positiva nyheter.

 

Och…

VRe Education