Jag erbjuder intensiva, interaktiva föredrag och workshops kring hållbarhet, värderingar och om kritiskt och analytiskt tänkande.

Jag kallar mig inte föreläsare. Jag agerar inspiratör, subjektiv faktaförmedlare och tankeställare.

Inspireras

Jag är entreprenör, arbetar med hållbarhetsfrågor på flera olika sätt, med olika människor och branscher.

Föredrag och/eller workshop för elever om förebilder, livsstil, om hur jag som semi-vuxen, agerar hållbart, tar ansvar och hur vi kan påverka omvärlden genom att bara vara dem vi är och göra det vi brinner för. Under sessionen ställer vi oss frågan; Vad är hållbarhet? Jag behandlar värderingar, positiva exempel, livsstil, entreprenörskap etc.

Föredrag och/eller workshop för lärare om hur vi kan tänka kring hållbarhet i ämnesundervisningen. Hur får vi in hållbarhet i ämnesundervisningen på ett naturligt sätt? Hur engagerar vi eleverna? Inspiration från mina upplevelser som lärarvikarie på olika skolor i Stockholm, workshopledare, omfattande researcharbete och som ung vuxen.

 

Vem har vetorätt på sanningen?

Workshops och interaktiva föredrag kring kritiskt och analytiskt tänkande hålls på först och främst grundskolor, men även gymnasieskolor, för både elever och lärare. Jag tar upp och belyser frågorna som eleverna inte vågar ställa och ger lärarna verktygen för att hantera dem.

Hur pratar vi om saker? Hur tillåts vi prata om saker? Vem har egentligen vetorätt på sanningen?

 

Temadag Hållbarhet/Miljö

Jag hjälper er i planeringen inför er temadag, är med och tar fram material och håller i processer, inspirationsföredrag och hjälper till i arbetet under själva dagen. Min erfarenhet är i gundskolan och jag tvekar inte att ta min an fler åldersgrupper.

 

Kick-starta hållbarhetsarbetet

Hur kan hållbarhet och skola knytas samman? Med inspiration från många existerande projekt och initiativ tillsammans med min egen erfarenhet och kunskap kring dessa frågor skapas ett nytt koncept med huvudfokus på grundskola. Detta arbete syftar till att på ett holistiskt sätt integrera hållbarhetstanken på verksamhetsnivå, konkret med verktyg i ämnesundervisningen och för lärare och elever.

Låter det intressant? Hör av dig så berättar jag mer.