Missade du detta?
Du hittar sammanställningen här och refketioner kring samtalen och lärande för hållbar utveckling hittar du i publikationen Nubildning.

Frågor? Maila: info@untold.se


 

För lärare, skolledare och andra intresserade.

#Skolvåren, Öresundsklassrummet, Skola för hållbar utveckling, Grön Flagg, Skola på hållbar väg, Khan Academy med fler, är alla initiativ som är högaktuella idag när det pratas om skola. Just nu kokar det i skolvärldens gryta och vi behöver prata om det. Vad är det som händer och varför?

Vi kommer tala om reflektioner från projekt som Öresundsklassrummet och även twitterfenomenet #Skolvåren. Under kvällen delar vi med oss av våra egna erfarenheter och kunskaper, samt diskuterar frågor och tankar med hjälp av erfarna processledare som finns med oss i samtalen.

Huvudpunkter som kommer att lyftas är:

  • Vad är skolans syfte 2013?
  • Förebild, föredöme, pedagog – Vad lärare och Kinderägg har gemensamt.
  • Vad kan vi göra här och nu?

Kvällen är ett tillfälle för diskussion och samtal, erfarenhets- och insiktsutbyte och ett tillfälle att hålla samtalen vid liv inför #skolvåren #afk (away from keyboard) i Varberg och efter Öresundsklassrummets konferens som hölls i Malmö.

Låt samtalen leva.

Var: The Hub, Stockholm När: 21 maj, kl 18 – 21

[Anmälan stängd]

(Evenemanget är kostnadsfritt)

 

Johline Lindholm, initiativtagare till kvällen, har en bakgrund inom barn och ungdomsverksamhet, kommunikation, erfarenheter inom hållbarhetsvärlden, skola och kreativa processer. Johline driver i dagsläget sitt eget företag, Untold Communications, genom vilket hon bl. a. frilansar inom kommunikation och arbetar för att sammanföra skola och hållbarhet.

 


Kvällen startar med reflektioner kring olika initiativ som arbetar med skola för hållbar utveckling och kring initiativ som syftar till att utveckla skolans tillvägagångssätt i utbildningen. Detta för att kunna inspireras av och lära av andras framgångar och motgångar och för att ytterligare kunna inspireras till att se nya möjligheter.

Under ”Open World Café” så behandlar vi sedan frågor som berör lärarens roll i utbildningen, hur vi arbetar med och kan arbeta med hållbar utveckling i skolan idag och hur vi kan arbeta med lärande utifrån de värderingar och mål som redan existerar i gymnasiets, grundskolans och förskolans Läroplan.

Dessa säger bl. a.:

 ”Den [utbildning inom skolväsendet] ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära… Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”

Kvällen dokumenteras och kommer att sammanfattas för att publiceras.