Marknadsföring

  • Utvecklar din strategiska plattform
  • Hjälper dig att ta fram och formulera kärnan i ditt budskap
  • Taktisk kommunikation

Föredrag – interaktiva föredrag och workshops

För företag, grundskola och på event.

  • Hållbar utveckling och kommunikation, värderingar, förändrigskraft
  • Personlig utveckling, självkänsla, förändringskraft, inspiration

Unga och hållbar utveckling

  • Förändringsarbete på skola
  • Föredrag för skolledning, lärare och andra intresserade
  • Evenemang och temadagar på skola